//

galerie Vzájemnost = (dílo + divák) x (dvě vzájemně protilehlé stěny + pasáž)

Vzájemnost je polovenkovní výstavní prostor disponující dvěma vzájemně protilehlými stěnami uprostřed pasáže v Praze - Dejvicích. K výstavám jsou přizýváni umělci především mladé a střední ganerace i lidé z mimoumělckých oborů.

>> diagram

 
// děkuji majiteli domu za poskytnutí prostor
// podporují:

ArtMap    jlbjlt    artalk.cz    ARTYČOK.TV
//